Sammanträdesförfarande

kokousnuija

I 12 kap. i kommunallagen föreskrivs det om det kommunala besluts- och förvaltningsförfarandet. Kommunallagens bestämmelser om ett organs sätt att fatta beslut, sammanträdets offentlighet, anföranden, beslutförhet, omröstning, val, avvikande mening och protokoll gäller samtliga organ (KomL 98–107 §). I övrigt bygger organens sammanträdesförfarande på bestämmelserna i förvaltningsstadgan.

I kommunallagen finns bestämmelser om grunderna för fullmäktiges sammanträden. I kommunallagen föreskrivs om beredningen av fullmäktigeärenden, fullmäktiges sammanträden, ärenden som behandlas i fullmäktige och tillsynen över lagligheten i fullmäktiges beslut (93–96 §). Närmare bestämmelser om fullmäktiges sammanträdesförfarande ska ingå i förvaltningsstadgan.

Kommunforbundet.fi

Förvaltningsstadga för kommunen (2016), också som e-bok

tags
Palvelusähköposti hallintolakimiehet

Förnamn
Palvelusähköposti
Efternamn
hallintolakimiehet
forvaltningsjuristerna[at]kommunforbundet.fi

Kontaktinformation
Ansvarsområden
  • Servicepost förvaltningsjuristerna

  • Frågor som gäller bland annat kommunernas förvaltning och ledning, beslutsfattande och förvaltningsförfarande samt dataskyddet

  • Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

  • forvaltningsjuristerna@kommunforbundet.fi

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Team
Palvelusähköpostit