Ledarskap och utveckling

Last modified
Johtaminen ja kehittäminen

Kommunledning

​Gott ledarskap är en central framgångsfaktor för kommunerna. Att leda en kommun är att ha grepp om kommunens grunduppgift och bära ansvaret för invånarnas välfärd, den lokala livskraften och den hållbara utvecklingen i kommunen nu och i framtiden. Kommuner som leds strategiskt i samarbete mellan den den politiska och den professionella ledningen klarar av framtidens utmaningar.

Kommunutveckling och forskning

Avsikten med Kommunförbundets forskning är att producera aktuell och vetenskapligt analyserad kunskap som stöd för kommunernas, samkommunernas och Kommunförbundets verksamhet. En viktig utgångspunkt för forskningen är att resultatet ska kunna generaliseras och tillämpas. Prognostisering av kommande förändringar i kommunernas omvärld är också en viktig del av vår forskning.

Vi betonar aktiv samverkan med våra intressegrupper. På så sätt kan vår kommunalt inriktade forsknings- och utvecklingsverksamhet också komma till konkret nytta i utvecklingen av kommunsektorn.

 

tags
Kaija Majoinen

Förnamn
Kaija
Efternamn
Majoinen
forsknings- och utvecklingsdirektör

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2512
Ansvarsområden
 • utveckling av kommunledningen
 • forskning och utveckling
 • leder enheten Kommunutveckling och forskning, doktor i förvaltnings vetenskap
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunutveckling, demokrati och ledarskap
Jarkko Majava

Förnamn
Jarkko
Efternamn
Majava

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2860
Ansvarsområden
  Organisation
  Finlands Kommunförbund rf
  Enhet
  Kommunutveckling, demokrati och ledarskap
  Team
  Johtamisen tiimi
  Marianne Pekola-Sjöblom

  Förnamn
  Marianne
  Efternamn
  Pekola-Sjöblom
  Forskningschef

  Kontaktinformation
  Telefonnummer
  +358 9 771 2504
  Ansvarsområden
  • foskningsprogrammet för utvärdering av strukturreformen - ARTTU (programchef)
  • publikationsserien ACTA
  • kommunal demokrati och invånarundersökningar
  • nordisk jämförelser
  Organisation
  Finlands Kommunförbund rf
  Enhet
  Kommunutveckling, demokrati och ledarskap
  Team
  Demokratiteamet