Innovationer

Onnellinen pariskunta

En innovation är en ny införd idé som ger användaren mervärde. Innovationer kan klassificeras till exempel som produkt-, service- eller processinnovationer eller systeminnovationer som omfattar hela servicesystemet. Med hjälp av innovationer kan man söka nya lösningar på svåra samhälleliga problem. Karakteristiskt för innovationsverksamheten inom den offentliga sektorn är användarorientering, öppenhet, nätverksbildning och sociala innovationer. Innovationer leder till nya tjänster och verksamhetsformer.

tags

Tillbaka till Förändring genom förnyelse

centred-liftup
Pyöräilijöitä

Innovationspolitiken och användarperspektivet

Innovationsverksamheten inom den offentliga sektorn karakteriseras av användarorientering, öppenhet, nätverksbildning och sociala innovationer.
narrow