Målet med prognostisering är att vara steget före

Prognostisering

Kirjastossa

I enlighet med sin mission bygger Kommunförbundet en hållbar framtid tillsammans med kommunerna och landskapen. Vi vill vara steget före och sörja för att kommunerna har en nyckelroll när det gäller att främja livskraften, kompetensen och välfärden. Med hjälp av prognostisering stöder vi kommunerna och landskapen i förändringshanteringen.

I samband med Kommunförbundets strategiprocess 2016 togs det fram 16 drivkrafter – till exempel urbaniseringen, den åldrande befolkningen och de nya demokratiformerna – som under de följande 15 åren kommer att påverka kommunernas, regionernas och hela Finlands omvärld. Drivkrafterna för förändring och beskrivningen av dem har bearbetats utgående från en metaanalys om forskarnas prognostisering (Koski 2016) och ett gemensamt prognos- och scenarioarbete av Kommunförbundets sakkunniga och ledning.

Beskrivningarna bygger också på ett tidigare prognosarbete vid Kommunförbundet som gjorts med våra partner; på beredningsarbetet inom programmet Kommunerna 2021 (2016) och prognosprocessen Framtidsbilder av kommunerna (2015) samt Kommunförbundets välfärdsprognostisering (2014), och trendkort (2014) och prototyper (2014).

Det stora hjulet - Drivkrafterna för förändring i kommunerna och regionerna 2016–2030

Mer på webben

tags

Tillbaka till Förändring genom förnyelse

centred-liftup