Våga försöka

Programmet Våga försöka

MeUskaltajat hahmot

Kommunförbundet har inlett programmet och marknadsföringskampanjen Våga försöka som syftar till att synliggöra kommunernas och regionernas försöksverksamhet samt till att främja försök och nätverksbildning i kommunerna.

Fokus i programmet ligger på att stärka en försöksinriktad kultur och då betonas verksamhetssätten, arbetsklimatet och modet att försöka i organisationen. Försöken är också ett sätt att bygga framtidens kommun.

Kampanjen Våga försöka samlar in utvecklingsberättelser om försöksverksamhet i kommunerna och med hjälp av kampanjen ges berättelserna offentlighet.

Programmet har som mål att: 

 • Främja inledning och genomförande av försök i kommunerna 

 • Utveckla erfarenhetsutbyte mellan kommuner och andra aktörer

 • Synliggöra kommunförsök och intressant, lovande och god praxis.

Programmets verksamhetsformer:

 • Nätverket ViVågar som är öppet för dem som är intresserade av försök och andra nätverk

 • Workshoppar där man via berättelser lär sig av varandra genom försöksinriktad utveckling

 • Kommuninitierade projekt som stöder framgångsrika försök 

 • Utnyttjande och förädling av forskningsrön

 • Nätverksforumet Våga försöka och samarbete med andra program

 • Gruppen Försöksambassadörerna med vilken vi utvecklar program tillsammans

Nyttan av programmet och marknadsföringskampanjen Våga försöka:

 • I och med försöken stärks kommunernas och hela kommunsektorns roll som utvecklare i allmänhet och resultatutvecklare i synnerhet. 

 • Kommunernas rykte som förnyare av det finländska samhället stärks. 

 • Överskridande av gränssnitt som är kännetecknande för försöken inom områden som är större än en kommun ökar regionernas och områdenas välfärd och livskraft.

 

Diskutera på sociala medier med koderna #kokeilevakunta och #meuskaltajat

tags
Innovationsbarometern 2018

Innovationsbarometern 2018

Undersökningen Innovationsbarometern 2018 tar fram ny information om hur vanliga innovationer och försök är i kommunsektorn och sporrar den offentliga sektorn till att modernisera sina tjänster med hjälp av innovationer.
lateral-image-left

Försök i kommunerna - några berättelser

Programmet Våga försöka har som mål att synliggöra experiment som genomförts i kommunerna. På programmets webbsida finns kommunernas försök samlade.

Anslut dig till nätverket ViVågar!

Nätverket ViVågar är öppet för alla som är intresserade av försök och för andra nätverk. ​Nätverket ska bland annat erbjuda utbyte av erfarenheter och information, god praxis, utvecklingsidéer och

Försöksambassadörerna

Gruppen Försöksambassadörerna representerar kommuner och regioner. Gruppen sparrar programmet ur kommunalt och regionalt perspektiv.

Delprojekt inom programmet Våga försöka

Principen för programmet Våga försöka är att delprojekt startas endast kring frågor som man inte ännu känner till och som ger verklig ny kunskap om hur man stärker en försöksinriktad kultur och lyckas

Försök på andra ställen på webben

För närvarande intresserar sig många aktörer för försöksverksamhet och för att främja en positiv inställning till försök. Ett av regeringens spetsprojekt handlar om att skapa en försöksinriktad kultur
Tuula Jäppinen

Förnamn
Tuula
Efternamn
Jäppinen
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2583
Mobiltelefon
+358 50 520 0385
Ansvarsområden
 • serviceinnovationer och kundorientering
 • Programmet Våga försöka
 • Prognostisering och framtidsarbete
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunutveckling, demokrati och ledarskap
Team
Kuntamuutostiimi