Miljöteamet presenterar sig

Nelli Tikka

Jag är jurist vid Kommunförbundets miljöteam. Mina uppgifter går främst ut på rådgivning till kommunerna i frågor som gäller miljö-, avfalls- och naturlagstiftning via e-postservicen för miljöärenden, uppdatering av webbsidor samt annan kommunikation. Jag är juristpraktikant vid Kommunförbundets miljöteam. Mina uppgifter går främst ut på rådgivning till kommunerna i frågor som gäller miljö-, avfalls- och naturlagstiftning via e-postservicen för miljöärenden, uppdatering av webbsidor samt annan kommunikation. Vidare deltar jag i intressebevakningen.

Till Helsingfors har jag flyttat från Rovaniemi där jag studerar juridik vid Lapplands universitet. Jag har praktiserat vid Sametinget där jag skötte markanvändningsärenden och andra förvaltningsuppgifter som kräver juridisk sakkunskap.

Nelli Tikka

Förnamn
Nelli
Efternamn
Tikka
jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2573
Ansvarsområden
  • miljöskyddslagstiftning
  • avfallslagstiftning
  • marktäktslagstiftning
  • lagstiftning om miljö- och hälsoskydd
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Ympäristö