Teknik

Placering av teleledningar och -anordningar

Mall för samarbetsavtal mellan en kommun och ett teleföretag om upprätthållande av telenät på allmänna områden 

En mall för samarbetsavtal mellan en kommun och ett teleföretag har utarbetats. Kommunförbundet och FICOM har utarbetat avtalsmallen och rekommenderar att kommunerna använder sig av den när de ingår avtal med teleföretag. Under olika skeden av ärendets beredning har representanter för kommunerna och teleföretagen haft tillfälle att föra fram sina synpunkter. 

I ett samarbetsavtal kommer kommunen och teleföretaget överens om tillvägagångssätt, rättigheter och skyldigheter i samband med placering, byggnad och underhåll av företagets ledningar, anordningar och konstruktioner på allmänna områden som kommunen äger eller förvaltar. Överenskommelsen gäller också tillvägagångssätt, rättigheter och skyldigheter i samband med förflyttning av anordningar och fördelning av kostnaderna för detta mellan kommunen och företaget. 

Med hjälp av gemensamt avtalade tillvägagångssätt strävar parterna efter att underlätta samarbetet och göra det klarare. Samtidigt kan placeringen av telenät samordnas bättre med andra nätverk. Det ger också möjlighet att minska de olägenheter som placeringen innebär för omgivningen och invånarna samt att göra besparingar. 

Projektspecifika avtal om placering av ledningar och anordningar blir enklare och enhetligare när man kan hänvisa till samarbetsavtalet. 

I Kommunförbundets publikation om styrningen av arbeten på gator och andra allmänna områden (Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden ohjaaminen) behandlas mer ingående bland annat anmälningsförfarandet för arbeten på allmänna områden och de avgifter som debiteras för dessa. I publikationen ingår även en mall för kommunens föreskrifter om arbeten på allmänna områden. 

tags
Hanna Kemppainen

Förnamn
Hanna
Efternamn
Kemppainen
sakkunning i samhällsteknik

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2377
Mobiltelefon
+358 50 336 5084
Ansvarsområden
  • gatuunderhåll
  • byggherreverksamhet inom infrastrukturen
  • upphandling inom tekniska sektorn
  • koordinering av KEHTO-forumet
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Tekniikka