Miljövård

Miljö- och hälsoskydd

Med hjälp av miljö- och hälsoskyddet strävar kommunerna efter att trygga en sund livsmiljö för sina invånare . Miljö- och hälsoskyddet omfattar enligt hälso- och sjukvårdslagen, utöver det som sägs i hälsoskyddslagen, livsmedelstillsyn, veterinärvård, tillsyn över att kemikalielagen och tobakslagen följs samt konsumentsäkerhetstillsyn.

Tillsynen inom miljö- och hälsoskyddet sker i regel systematiskt och är avgiftsbelagd men kostnader för utredningar av eventuella epidemier ansvarar ändå kommunen för.

Lagen om samarbetsområden för miljö- och hälsoskyddet (410/2009) förutsätter att kommunerna organiserar miljö- och hälsoskyddet inom en sådan enhet som till sitt förfogande har personalresurser motsvarande minst 10 årsverken för skötseln av miljö- och hälsoskyddsuppgifterna. Tillämpningen av all lagstiftning som gäller miljö- och hälsoskyddet ska koncentreras till ett och samma organ.

Kommunförbundet bevakar kommunernas intressen inom miljö- och hälsoskyddet och ger handledning och rådgivning till kommunerna, särskilt i fråga om förvaltningen, avgiftsfrågorna och det regionala samarbetet. 

Tilläggsuppgifter

tags
Tarja Hartikainen

Förnamn
Tarja
Efternamn
Hartikainen
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2478
Mobiltelefon
+358 50 373 8499
Ansvarsområden
  • miljö- och hälsoskydd
  • hälsoskydd
  • livsmedelstillsyn
  • veterinärvård
  • tobakstillsyn
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Ympäristö