Teknik

Säkerhet

Webbplatsen består av fem delar. Här granskas kommunernas säkerhetsarbete som syftar till att göra kommunen säkrare såväl för invånarna som för näringslivet.

Därutöver behandlas kommunernas kontinuitetshantering såväl under normala förhållanden som i störningssituationer och under undantagsförhållanden.  I denna del följs också utvecklingen av programmet för intern säkerhet och frågor som gäller räddningsväsendet. 

Tilläggsuppgifter

 

Vesa-Pekka Tervo

Vesa-Pekka Tervo
Vesa-Pekka
Tervo
utvecklingschef för räddningsväsendet
Ansvarsområden
  • räddningsväsendet
  • kommunernas beredskap
  • partnerskap mellan räddningsverken
Telefonnummer
+358 9 771 2353