Samhällsteamet presenterar sig

Matti Sahlberg

MattiSahlberg

Jag är som vikarierande statistikutredare vid Kommunförbundets enhet Regioner och samhällen.  Mina uppgifter omfattar statistiska frågor, utredningar och enkäter inom enhetens team och behandling av geografisk information. Dessutom medverkar jag i samordningen av gemensam statistik för förbundet.

Tidigare har jag haft liknande uppgifter som praktikant inom statens centralförvaltning och på landskapsnivå. Jag är geograf och därför särskilt intresserad av den geografiska informationens roll i beskrivningen av utvecklingen i regionerna , för det är i denna beskrivning som öppnade datalager ständigt tillför nya möjligheter.