Enheten Regioner och samhällen​​​​​​​

Teknik

Kerava

Målet för den tekniska sektorn är att skapa en trivsam, sund och trygg livsmiljö i kommunen. Genom högklassiga kommunaltekniska tjänster garanteras kommuninvånarna och näringslivet en trygg och fungerande vardag. Tekniska sektorn tillhandahåller bland annat följande tjänster:

  • underhåll av gator och allmänna områden
  • byggherreverksamhet för byggnader och infrastruktur
  • smidig trafik
  • utveckling av verksamhetslokaler och fastighetsförvaltning
  • vattentjänster
  • avfallshantering 
     

Kommunernas verksamhetsmiljö och roll håller på förändras så att tyngdpunkten flyttas mot att, mer än tidigare, trygga service i stället för att producera service. Det ställs allt högre kvalitetskrav på servicen. Samtidigt förutsätts ökad kostnadsmedvetenhet och effektivitet. Lagstiftningen förutsätter att offentlig upphandling konkurrensutsätts. Därför har det uppkommit ett betydande privat utbud inom flera av kommunernas serviceområden. De kommunalt anställdas pensionsavgång och omsättning kommer att vara omfattande under de närmaste åren på grund av deras åldersstruktur. Konkurrensen om kompetent och yrkesskicklig personal hårdnar och den utmaningen måste kommunerna anta.

Enheten Regioner och samhällen främjar verksamhetsmöjligheterna när det gäller att ordna kommunaltekniska tjänster för tekniska sektorn i kommunerna. Till verksamhetsområdet hör intressebevaknings-, utvecklings-, informations-, rådgivnings- och utbildningsuppgifter som är förknippade med de ovan nämnda tjänsterna och en större synlighet för kommunaltekniken.   ​

tags
Suurempien kaupunkien yhteinen #kuntatekniikan kehittämisverkosto #KEHTO-foorumi kokoontui Joensuussa 9.-10.11. viisaan liikkumisen merkeissä. Hyviä puheenvuoroja ja keskusteluja. Tutustu tapahtuman esitysaineistoon verkkosivulla https://t.co/bPSf8rVhx8
Innostunutta ideointia #Infra-O -hankkeen tietojärjestelmätoimittajille suunnatussa työpajassa 1.11. Aineistot

https://t.co/78Cswp0KnX
#ERA17 - Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika -ohjelma päättyi. Kehitystä on tapahtunut, katso kaavioita https://t.co/vOYhv0XcyX
#KuntaTietoPalvelu avaa ajantasaiset osoitetiedot kunnista yhteiskunnan käyttöön https://t.co/YGZUZ3t4mT
Yritykset yhteiskehittävät kuntien infraomaisuuden hallintaa Kuntaliiton työpajassa https://t.co/UJHDivXvSs
Kuntien #katu- ja #viheralue'tiedoille on valmisteilla yhteinen tietomallimäärittely. Tehostaa toimintaa. #infra https://t.co/MXxZoo7mZX

Hae lisää

Paavo Taipale

Förnamn
Paavo
Efternamn
Taipale
chef för samhällstekniken

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2559
Mobiltelefon
+358 50 380 8368
Ansvarsområden
  • Samhällsteknik: intressebevakning och utveckling, Vattentjänster
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Tekniikka