Energiproduktion

Fjärrvärme

Många städer och kommuner i Finland producerar och distribuerar fjärrvärme. Fjärrvärme är ett tryggt och miljövänligt sätt att värma upp byggnader. Förutom att kommunerna använder värme deltar de ofta också i produktionen av värme.

Fjärrvärme produceras på ett och samma ställe med olika bränslen såsom naturgas, trä, torv, olja eller kol. Fjärrvärmeproduktionen kan också utnyttja nya värmekällor ur marken och sjöar och vattendrag samt spillvärme från industrin, antingen direkt eller via värmepumpar.

Att fjärrvärme är miljövänligt bygger på att större kraftverk kan utnyttja energin i bränslet effektivare. Också metoderna att rena rökgaser är bättre än vid värmeproduktion på fastigheten, vilket garanterar renare luft. Ur energiekonomiskt perspektiv är samproduktion av värme och el en mycket effektiv produktionsform.

Det blir också allt vanligare att stora städer inför fjärrkyla, dvs. produktion och distribution av nedkylningsenergi för luftkonditionering i byggnader.

Mer information:

tags
Kalevi Luoma

Förnamn
Kalevi
Efternamn
Luoma
energiingenjör

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2556
Mobiltelefon
+358 500 824 641
Ansvarsområden
  • energi och miljö
  • klimatförändringen
  • luftvård
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Ympäristö