Samhälle och miljö

Samhällen och markanvändning

Vi bevakar kommunernas intressen i lagstiftning och ansvisningar om markanvändning, byggande och boende. Vi förbättrar kommunernas och framför allt stadsregionernas förutsättningar att trygga en enhetlig samhällsstruktur och tillgången till tjänster. Vårt mål är att stärka en helhetsbetonad stadspolitik och tillhörande avtal. Vi ger kommunernas sakkunniga och förtroendevalda råd och utbildning och sprider information om god praxis och goda erfarenheter.

Yhdyskuntien kehittämisen linjaukset

JULKAISUJA

tags
Lekpark

Kloka beslutsfattare – friskare kommuninvånare

Sammanfattning av handboken om miljöhälsa och samhällen

lateral-image-left