Sysselsättning

Servicecenter för arbetskraften

År 2004–2006 inrättades 38 servicecenter för arbetskraften som sakkunnignätverk för regionala och lokala myndigheter och andra serviceproducenter. Nätverket erbjuder mångsidiga åtgärder som aktiverar arbetslösa att hantera sitt liv och söka arbete. Åtgärderna ska gå vidare där de befintliga tjänsterna inte har lyckats hjälpa dem ut på arbetsmarknaden.

Servicecentren för arbetskraften upprätthålls av kommunen, arbets- och näringsbyrån och Folkpensionsanstalten. En viktig del av centren är det sakkunnig- och servicenätverk som andra serviceproducenter utgör. Servicen inleds alltid med en omsorgsfull kartläggning av kundens servicebehov. Inom kundservicen är många yrken företrädda och kundernas möjligheter att bli sysselsatta främjas tillsammans med kunderna själva. Servicen omfattar sakkunskapen inom dels kommunens sociala arbete och hälso- och sjukvård, dels arbetsförvaltningen och FPA.

tags
Erja Lindberg

Förnamn
Erja
Efternamn
Lindberg
Utvecklingschef, sysselsättning

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2497
Mobiltelefon
+358 50 381 4096
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Regioner och näringar