Social- och hälsovårdsfrågor

Social- och hälsovården är det största verksamhetsområdet i kommunerna och en viktig del av det finländska välfärdssystemet. Social- och hälsovårdstjänsterna hör till befolkningens grundläggande rättigheter, och organiseringsansvaret för tjänsterna hör enligt lagen till kommunerna. Kommunerna kan producera tjänsterna själva eller köpa dem av organisationer eller privata serviceproducenter.

För närvarande håller man på att i grunden reformera organiseringen av social- och hälsovårdstjänsterna. Organiseringsansvaret ska enligt planerna överföras på de 18 landskap som inrättas i början av 2020.

Det finländska social- och hälsovårdssystemet har visat sig vara kostnadseffektivt och av hög kvalitet. Systemet har också ett brett stöd bland befolkningen. Kommunförbundet stödjer kommunerna och de kommande landskapen i stärkandet av servicesystemets produktivitet, effekter och kundorientering och i utvecklingen av hälso- och välfärdsfrämjande funktioner.  

Perhe

Vård- och landskapsreformen

Ordnandet av social- och hälsovård förändras i vård- och landskapsreformen
lateral-image-right