Hälso- och sjukvård

Hoitajan kasvot

Hälso- och sjukvården delas in i primärvård och specialiserad sjukvård. Inom primärvården har medborgare tre huvudalternativ: kommunala hälsovårdscentraler, privat hälso- och sjukvård och företagshälsovård.

Hälsovårdscentralerna inom den offentliga hälso- och sjukvården drivs med skattefinansiering och kundavgifternas betydelse är tämligen liten.

Inom den privata hälso- och sjukvården betalas kostnaderna huvudsakligen av patienten själv, Folkpensionsanstaltens sjukförsäkringsersättningar täckte högst cirka 20 procent av kostnaderna år 2016.

Förvärvsarbetande medborgare omfattas av företagshälsovården som arbetsgivarna ordnar, och tjänsterna är avgiftsfria för användarna. Arbetsgivaren och Folkpensionsanstalten ansvarar för kostnaderna. Företagshälsovården har under senare år utvidgats till att utöver sina lagstadgade förebyggande tjänster även producera sjukvårdstjänster.

Patienter uppsöker specialsjukvården endera akut via jourmottagning eller i icke brådskande fall med remiss av läkare. Tjänsterna produceras huvudsakligen vid centralsjukhusen som upprätthålls av sjukvårdsdistrikten. Patientens hemkommun ansvarar för vårdkostnaderna, av totalkostnaderna betalar patienten endast en liten del.

tags
asiakas lääkärin vastaanotolla

Vårdgaranti

Bestämmelser om vårdgaranti finns i hälso- och sjukvårdslagen. Syftet med vårdgarantin är att förhindra att det uppstår alltför långa väntetider till undersökningar och vård. Den som behöver brådskande vård ska få vård omedelbart.
narrow
nielututkimus

Valinnanvapaus julkisessa terveydenhuollossa

Terveydenhuoltolain säännösten mukaan asiakas voi valita hoitopaikkansa ja mahdollisuuksien mukaan myös häntä hoitavan terveydenhuollon ammattilaisen. Kuitenkaan koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä pitkäaikainen laitoshoito eivät kuulu valinnanvap
narrow
Palvelusähköposti Sosiaali ja terveys

Förnamn
Palvelusähköposti
Efternamn
Sosiaali ja terveys

Kontaktinformation
Ansvarsområden
  • E-postservice social- och hälsovård

  • Vi betjänar kommunernas anställda och förtroendevalda i frågor som gäller social- och hälsovård. Vi rekommenderar att ni i första hand anlitar vår e-postservice:

  • soster@kommunforbundet.fi

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Social- och hälsovård
Team
Palvelusähköpostit