Nomenklaturer och klassifikationer

Potilas ja lääkäri vastaanottotilanteessa

Uppgifter som är viktiga med tanke på vården dokumenteras i patientjournalerna med hjälp av nationellt införda klassifikationer, exempelvis Kommunförbundets nomenklaturer och klassifikationer. De distribueras centraliserat via en nationell kodserver. Kommunförbundet ansvarar dock i samarbete med THL och experter för upprätthållandet och utvecklingen av sina koder och för anvisningarna om hur de används.

Kommunförbundets kodverk är bland annat

Mer på Kommunförbundet.fi

Mer på webben

tags
Palvelusähköposti Sosiaali ja terveys

Förnamn
Palvelusähköposti
Efternamn
Sosiaali ja terveys

Kontaktinformation
Ansvarsområden
  • E-postservice social- och hälsovård

  • Vi betjänar kommunernas anställda och förtroendevalda i frågor som gäller social- och hälsovård. Vi rekommenderar att ni i första hand anlitar vår e-postservice:

  • soster@kommunforbundet.fi

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Social- och hälsovård
Team
Palvelusähköpostit
Kauko Hartikainen

Förnamn
Kauko
Efternamn
Hartikainen
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2647
Mobiltelefon
+358 50 430 9782
Ansvarsområden
  • informationssystem, dataöverföring
  • elektroniska sjuk- och hälsovårdsjournaler
  • klassifikationer
  • kostnadsberäkning
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Social- och hälsovård
Team
Tieto- ja talous
Tuija Savolainen

Förnamn
Tuija
Efternamn
Savolainen
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2304
Mobiltelefon
+358 50 569 5079
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Social- och hälsovård
Team
Tieto- ja talous