Kommunernas social- och hälsovårdsförvaltning

Kokokouksen puheenjohtaja kopauttaa kokousnuijaa.

Kommunförbundet har sammanställt uppgifter om social- och hälsovårdsförvaltningen i alla kommuner utom de åländska. Uppgifterna uppdateras årligen i enlighet med organisatoriska förändringar. Uppdateringarna baseras på de meddelanden som skickats till Kommunförbundet om ändringar i förvaltningen, på kommunernas och samkommunernas webbsidor och andra tillgängliga informationskällor.
 

​Vi ber kommuner och samkommuner meddela om ändringar i sin social- och hälsovårdsförvaltning per e-post till Mari Sjöholm, fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi.

tags
Organiseringen av social- och hälsovården 2018

Organiseringen av social- och hälsovården 2018

År 2018 producerade 78 kommuner själva sin primärvård och sina socialtjänster. Det fanns sammanlagt 59 samarbetsområden som tillsammans omfattade 217 kommuner. Antalet hälsocentraler uppgick till 137.
lateral-image-right
 Organisering av social- och hälsovården 2017

Organisering av social- och hälsovården 2017

83 kommuner producerar själva sin primärvård och sina socialtjänster. 53 procent av befolkningen bor i sådana kommuner. Det finns sammanlagt 59 samarbetsområden som tillsammans omfattar 212 kommuner. Av befolkningen bor 47 procent inom samarbetsområdena. Antalet hälsocentraler är 142.
lateral-image-left

Organiseringen av social- och hälsovården 2016

Anordnare av primärvård och socialservice kan vara antingen en kommun eller ett samarbetsområde. År 2016 fanns det totalt 150 hälsovårdscentraler, varav 87 drevs av kommuner och 63 av samarbetsområden

Organiseringen av social- och hälsovården 2015

År 2015 producerade 89 kommuner själva sin primärvård och sina socialtjänster. Det fanns sammanlagt 63 samarbetsområden som tillsammans omfattade 212 kommuner. Antalet hälsovårdscentraler uppgick till

Organiseringen av social- och hälsovården 2014

År 2014 fanns det sammanlagt 151 hälsovårdscentraler, varav 89 drevs av en kommun, 31 av en samkommun och 31 av en ansvarig kommun. I Fastlandsfinland fanns det sammanlagt 304 kommuner.

Organiseringen av social- och hälsovården 2013

År 2013 fanns det totalt 151 hälsovårdscentraler, varav 89 drevs av kommuner och 62 av samarbetsområden. Av hälsocentralerna har 73 ett befolkningsunderlag på mindre än 20 000 invånare och 78 ett