Vård- och landskapsreformen

Beredningsläget i landskapsreformen

Områdena bereder sig som bäst på att

  1. de 18 nya landskapen bildas som offentligrättsliga sammanslutningar enligt dagens uppskattning i juni 2019
  2. det första landskapsvalet hålls i oktober 2018
  3. de uppgifter som gäller områdets utveckling, infrastruktur, miljö, säkerhet, identitet etc. övergår till landskapen 1.1.2020
  4. organiseringsansvaret för social- och hälsovården övergår till landskapen 1.1.2020
  5. organiseringsansvaret för räddningsväsendet övergår till landskapen 1.1.2020.

Den temporära förvaltningen

Det temporära beredningsorganet, dvs. den temporära förvaltningen, ansvarar för inledandet av landskapets verksamhet och förvaltning uppskattningsvis från juni 2018 tills landskapsfullmäktige har valts i oktober 2018 och inlett sin verksamhet 1.1.2019.

Den temporära förvaltningens sammansättning baserar sig på en redan träffad eller kommande överenskommelse mellan landskapsförbundet, kommunerna, sjukvårdsdistriktet, specialomsorgsdistriktet, räddningsverket, NTM-centralen och Arbets- och näringsbyrån. Landskapsförbundet leder förhandlingarna och tillsätter den temporära förvaltningen.

Den temporära förvaltningen beslutar om landskapets budget 2019. Dessutom ska den temporära förvaltningen delta i och göra utredningar, ge förslag, delta i organiseringen och bereda olika uppgifter. Den temporära förvaltningen kan utse personer endast till tidsbegränsade tjänste- eller arbetsavtalsförhållanden och ingår enbart tidsbegränsade bindande avtal.

Frågor och svar om den temporära förvaltningen

tags
Johanna Viita

Förnamn
Johanna
Efternamn
Viita

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2521
Ansvarsområden
  • intressebevakning för landskapen
  • landskapsdirektörernas månadsmöten
  • ordförandekonferenser för landskapsförbunden
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Regioner och näringar