Landskaps- och vårdreformen

Förändringsstöd

Förändringsstöd

Kommunförbundet stöder kommunerna, samkommunerna, regionerna och de projektorganisationer som planerar vårdreformen i planerings-, utrednings-, berednings- och genomförandeskedet av reformen.

 

Verktyg, handböcker och anvisningar för att genomföra reformen: Hur genomförs reformen?

Kommunförbundet har sammanställt material som stöd för beredningen och genomförandet av landskaps- och vårdreformen. Handböckerna och anvisningarna behandlar exempelvis arrangemang under övergångsperioden, kommunernas uppgifter, kontaktytor och ICT-upphandling.

Obs. Grundlagsutskottet krävde i sitt utlåtande 29.6.2017 ändringar i lagen om ordnande av social- och hälsovård och landskapslagen, vilka är under behandling i riksdagen. Ändringarna innebär att verkställigheten av vård- och landskapsreformen skjuts upp med ett år. Kommunförbundets webbsidor, handböcker och övriga material om förändringsstöd uppdateras i enlighet med den nya tidsplanen för beredningen av lagstiftningen i riksdagen våren 2018.

Följ senaste nytt och forskning gällande reformen

Lägesbilder och forskningsresultat. Kommunförbundet publicerar en månatlig aktualitetsöversikt, Förändringsläget, som riktar sig till beredarna av landskaps- och vårdreformen och andra intresserade. Realtidsutvärderingen av beredningen av vård- och landskapsreformen följer beredningen av reformen och framtidens kommun.

 

Utbildning, evenemang och nätverk: Kom med och utveckla tillsammans

Kommunförbundet främjar nätverk mellan de personer som bereder landskaps- och vårdreformen. Avsikten med nätverken är att förbättra dialogen mellan kommunerna, regionerna och staten.

Exempel på nätverken:

 • Landskapsdirektörernas nätverk
 • Förändringsledarnas nätverk
 • Landskapens informatörsnätverk
 • Nätverk för beredarna av digitaliseringsreformen
 • Räddningsverkens partnernätverk
 • Räddningsdirektörernas nätverk
 • Landskapsförbundens och närings-, trafik- och miljöcentralernas samarbete

Kommunförbundet ordnar också regionala och nationella seminarier för beredarna. Läs mer om utbildning och andra evenemang (på finska) >>

 

Intressebevakning: att påverka för kommunernas och landskapens bästa

Kommunförbundet hörs av riksdagens utskott i samband med lagpaketen om landskaps- och vårdreformen. På Kommunförbundets webbplats finns sammanställt förbundets utlåtanden till riksdagens utskott samt en vloggserie där förbundets sakkunniga berättar om sitt arbete (på finska, vissa inslag också på svenska).

Kommunförbundets styrelse tog onsdagen den 22 november ställning till lagutkastet om valfrihet inom social- och hälsovården. Läs pressmeddelandet om Kommunförbundets utlåtande. Tidigare i november 2017 utförde Kommunförbundet undersökningen Kommunpulsen. Genom Kommunpulsen utreddes åsikterna om hur målen för landskaps- och vårdreformen kommer att uppfyllas i fall att lagen om ordnande av social- och hälsovården och valfrihetslagen införs i den nuvarande formen. Kommunförbundet har använt svaren från Kommunpulsen i sitt eget utlåtande om valfrihetslagen.

Kommunförbundet utreder år 2017 bildandet av en gemensam intresseorganisation för kommunerna och landskapen (på finska)

De nyaste meddelandena och utlåtandena om intressebevakning hittar du i den uppdaterade listan nedan.

tags

Förnamn
Lauri
Efternamn
Lamminmäki
Relationsdirektör

Kontaktinformation
Mobiltelefon
+358 50 303 8379
Ansvarsområden
 • Stöder kommunerna i vård- och landskapsreformen och ansvarar för utvecklingen och samordningen av Kommunförbundets kundarbete.
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Förbundets ledning
Antti Kuopila

Förnamn
Antti
Efternamn
Kuopila
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2754
Mobiltelefon
+358 50 345 2390
Ansvarsområden
 • kommunsamarbete, samarbetsområdena
 • förändringsstöd för kommunreformen
 • nätverket för regionala centralorter
 • beställar -utförarkonceptet
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunutveckling, demokrati och ledarskap
Team
Kuntamuutostiimi
Johanna Viita

Förnamn
Johanna
Efternamn
Viita

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2521
Mobiltelefon
+358 40 753 0630
Ansvarsområden
 • intressebevakning för landskapen
 • landskapsdirektörernas månadsmöten
 • ordförandekonferenser för landskapsförbunden
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Regioner och näringar