Landskaps- och vårdreformen

Förändringsstöd

Förändringsstöd

Kommunförbundet stöder kommunerna, samkommunerna, regionerna och de projektorganisationer som planerar vårdreformen i planerings-, utrednings-, berednings- och genomförandeskedet av reformen.

tags

Handböcker, anvisningar och verktyg för reformen

Kommunförbundet har sammanställt material som stöd för beredningen och genomförandet av landskaps- och vårdreformen.

Lägesbilder och forskningsresultat

Följ senaste nytt och forskning gällande reformen.

Intressebevakning

Att påverka för kommunernas och landskapens bästa.

Nätverk

Kommunförbundet främjar nätverk mellan de personer som bereder landskaps- och vårdreformen.
Kokous_Riihimaki

Nyhets- och bloggarkiv

I nyhets- och bloggarkivet kan du läsa nyheter som tidigare publicerats på Kommunförbundets webbplats och bloggar om landskaps- och vårdreformen.
lateral-image-left
aanestys_nainen_ja_lapset

Landskapsvalet

Enligt regeringens riktlinjer förrättas det första landskapsvalet 28.10.2018. Kommunförbundet har sammanställt information om landskapsfullmäktige och om valbarhet till fullmäktige.
lateral-image-left
Från kommun till landskap

Från kommun till landskap

Kommunförbundets handböcker om åtgärderna under övergångsperioden
narrow
Vård- och landskapsreformen

Vård- och landskapsreformen

Kommunförbundets webbsidor om vård- och landskapsreformen
narrow

Förnamn
Lauri
Efternamn
Lamminmäki
Relationsdirektör

Kontaktinformation
Mobiltelefon
+358 50 303 8379
Ansvarsområden
  • Stöder kommunerna i vård- och landskapsreformen och ansvarar för utvecklingen och samordningen av Kommunförbundets kundarbete.
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Förbundets ledning
Antti Kuopila

Förnamn
Antti
Efternamn
Kuopila
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2754
Mobiltelefon
+358 50 345 2390
Ansvarsområden
  • kommunsamarbete, samarbetsområdena
  • förändringsstöd för kommunreformen
  • nätverket för regionala centralorter
  • beställar -utförarkonceptet
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunutveckling, demokrati och ledarskap
Team
Kuntamuutostiimi
Tilläggsinformation

Työvapaalla vuoden 2019 loppuun.

Johanna Viita

Förnamn
Johanna
Efternamn
Viita

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2521
Mobiltelefon
+358 40 753 0630
Ansvarsområden
  • intressebevakning för landskapen
  • landskapsdirektörernas månadsmöten
  • ordförandekonferenser för landskapsförbunden
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Regioner och näringar