Social- och hälsovårdsfrågor

Social- och hälsovården är det största verksamhetsområdet i kommunerna och en viktig del av det finländska välfärdssystemet. Social- och hälsovårdstjänsterna hör till befolkningens grundläggande rättigheter, och organiseringsansvaret för tjänsterna hör enligt lagen till kommunerna. Kommunerna kan producera tjänsterna själva eller köpa dem av organisationer eller privata serviceproducenter.

För närvarande håller man på att i grunden reformera organiseringen av social- och hälsovårdstjänsterna. Organiseringsansvaret ska enligt planerna överföras på de 18 landskap som inrättas i början av 2019.

Det finländska social- och hälsovårdssystemet har visat sig vara kostnadseffektivt och av hög kvalitet. Systemet har också ett brett stöd bland befolkningen. Kommunförbundet stödjer kommunerna och de kommande landskapen i stärkandet av servicesystemets produktivitet, effekter och kundorientering och i utvecklingen av hälso- och välfärdsfrämjande funktioner.  

Perhe

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus

Uudistuksen tavoitteena on turvata asukkaille nykyistä yhdenvertaisemmat sosiaali- ja terveyspalvelut järkevillä kustannuksilla.
lateral-image-right
lateral-image-left
Palvelusähköposti Sosiaali ja terveys

Förnamn
Palvelusähköposti
Efternamn
Sosiaali ja terveys

Kontaktinformation
Ansvarsområden
  • E-postservice social- och hälsovård

  • Vi betjänar kommunernas anställda och förtroendevalda i frågor som gäller social- och hälsovård. Vi rekommenderar att ni i första hand anlitar vår e-postservice:

  • soster@kommunforbundet.fi

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Social- och hälsovård
Team
Palvelusähköpostit