Statsunderstöd för undervisnings- och kulturverksamhet

Rahoitusta kehittämiseen

Undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen och bland annat Regionförvaltningsverket beviljar behovsprövad statlig finansiering för undervisnings- och kulturverksamhet. Understöden beviljas i form av allmänt understöd, specialunderstöd, (investerings-, försöks-, start-, forsknings- eller utvecklingsprojekt) och som investeringsunderstöd.

Småbarnspedagogik
För verksamhet enligt lagen om barndagvård kan kommunerna och samkommunerna inom ramen för anslaget i statsbudgeten beviljas statsunderstöd för utveckling av verksamheten, försök, inledande av verksamhet och anläggningsprojekt. Bestämmelser om beviljande av understöd finns i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (Finlex nr 1705/2009).

Information om understöden finns bakom följande länkar:

Undervisnings- och kulturministeriets understöd:

Andra understöd:

Päivi Väisänen-Haapanen

Förnamn
Päivi
Efternamn
Väisänen-Haapanen
sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2800
Mobiltelefon
+358 50 371 8273
Ansvarsområden
  • finansiering, undervisning och kultur
  • produktivitet
  • fritt bildningsarbete
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Undervisning och kultur