Vi betjänar på svenska

Svensk service

Last modified

Det svenska teamet och Kommunförbundets sakkunniga betjänar kommunerna på svenska. Förutom den svenskspråkiga sakkunnigservicen ansvarar vi för kurs-, informations- och publikationsverksamheten på svenska.

Vi är experter på språkfrågor i kommunalförvaltningen och arbetar bland annat med att bevaka språkfrågor i aktuella reformer samt med uppföljningen av nationalspråksstrategin. 

tags
Kommuntorgt jobbar

Läs nyheter på svenska på Kommuntorget

Följ Kommuntorget.fi och ta del av nyheter, bloggar, analyser och videoklipp från kommunfältet på svenska. Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev och få veckans viktigaste nyheter direkt i din e-post.

narrow
Kommunmarknaden

På Kurstorget finns alla våra svenska kurser

Spana in Kurstorget.fi. Här hittar du alla Kommunförbundets svenskspråkiga kurser. Vi arrangerar kursdagar, utbildningshelheter, konferenser och seminarier. Beställ vårt kursbrev och håll dig uppdaterad.

narrow

Så här fungerar tvåspråkigheten

Visste du att 1,75 miljoner finländare bor i en tvåspråkigkommun?

Svenskan i reformerna

Svenska reformgruppens uppdrag är att följa med de svenska frågorna i vård- och landskapsreformen.

Läs våra nyhetsbrev och du vet mera

Beställ Kommunförbundets svenska nyhetsbrev direkt till din e-post.

Kommunförbundets svenska team

Vill du ha service på svenska? Kontakta någon av medlemmarna i Kommunförbundets svenska team.

Svensk intressebevakning

Kristina Wikberg

Kristina Wikberg
Kristina
Wikberg
direktör, svenska och internationella ärenden
Ansvarsområden
  • Direktör, Enheten för svenska och internationella frågor
  • Chefredaktör för Finlands Kommuntidning - Fikt
  • Juridiska frågor
Telefonnummer
+358 9 771 2340

Karolina Wickholm

Karolina Wickholm
Karolina
Wickholm
sakkunnig, ansvarig för kursverksamheten
Ansvarsområden
  • koordinering och planering av utbildning
  • projektkoordinering och administration
Telefonnummer
+358 9 771 2436