Service på svenska

Kommunförbundet utbildar på svenska

Last modified
Kommundirektörer på konferens.

Finlands Kommunförbund ordnar kursdagar, utbildningshelheter, konferenser och seminarier. Är du förtroendevald eller kommunalt anställd? Beslutsfattare eller tjänsteman? Vi hjälper dig att utveckla ditt kunnande och din kompetens.

Ta del av hela vårt kursutbud på Kurstorget.fi!

Vi anpassar gärna våra kurser efter kursdeltagarnas behov! Innehållet i våra kurser och evenemang på Åland beaktar alltid den åländska lagstiftningen.

Tag kontakt så planerar vi tillsammans! Våra kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Vi bygger nätverk tillsammans

Vi har många återkommande evenemang men också aktualitets- och informationsdagar där temat kan vara till exempel ny lagstiftning som berör kommunsektorn.

Ett resultat av våra återkommande evenemang är de svenska nätverk som vi byggt upp tillsammans med kursdeltagarna. Det finns bl.a. nätverk för kommundirektörer, för kommun- och stadssekreterare, för ekonomi- och förvaltningschefer, centrala beslutsfattare, bildningsdirektörer, rektorer, sekreterare och assistenter samt för personal inom upphandling.

Hör du till någon av målgrupperna ovan håller du dig informerad om våra evenemang genom att beställa vårt nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrevet här.

Beställningskurser

Kommunförbundet erbjuder utbildning i form av lokala beställningskurser. Diskutera dina önskemål med oss, så skräddarsyr vi utbildningen enligt dina behov.

tags

Karolina Wickholm

Karolina Wickholm
Karolina
Wickholm
sakkunnig, ansvarig för kursverksamheten
Ansvarsområden
  • koordinering och planering av utbildning
  • projektkoordinering och administration
Telefonnummer
+358 9 771 2436

Kaj Lindqvist

Kaj Lindqvist
Kaj
Lindqvist
Utbildningschef
Ansvarsområden
  • utbildning för personal och förtroendevalda
  • nordiska konferenser
Telefonnummer
+358 9 771 2302

Kia Leidenius

Kia Leidenius
Kia
Leidenius
Sakkunnig
Ansvarsområden
  • kommunreformen och svenska frågor, språklagen
  • utbildning för social- och hälsovårds- samt utbildningssektorn
  • nordiska frågor
Telefonnummer
+358 9 771 2434