Svensk intressebevakning

Last modified
Sandra Bergqvist, ledare för svenska teamet  och kommunforskare Siv Sandberg.

Kommunförbundets verksamhet bygger på starka partnerskap och nätverksbaserat samarbete. I vår strategi slår vi fast att framsynt intressebevakning, utveckling och service är det som ger Kommunförbundets medlemmar mest mervärde.

Det centrala syftet i vår intressebevakning är att arbeta för att kommunerna i framtiden har en nyckelroll som främjare av livskraft, kompentens och välfärd.

Den svenska intressebevakningen sker via olika partnerskap och genom nätverkssamarbete. Våra huvudsakliga nätverk för den svenska intressebevakningen är Svenska delegationen, Svenska reformgruppen och Kommunernas nätverk för nationalspråksstrategin

Internt i Kommunförbundet har Svenska gruppen det strategiska ansvaret för förbundets svenska service och intressebevakning.

tags

Svenska delegationen

Svenska delegationen medverkar till att svensk- och tvåspråkiga kommuner och kommunala sammanslutningar får service på svenska. 

Svenska reformgruppen

Svenska gruppen det strategiska ansvaret för Kommunförbundets svenska service och intressebevakning.

Nationalspråksstrategin

De tvåspråkiga kommunernas nätverk för nationalspråksstrategin ger stöd i språkfrågor.

Svenska gruppen

Svenska gruppen det strategiska ansvaret för förbundets svenska service och intressebevakning.

Kristina Wikberg

Kristina Wikberg
Kristina
Wikberg
direktör, svenska och internationella ärenden
Ansvarsområden
  • Direktör, Enheten för svenska och internationella frågor
  • Chefredaktör för Finlands Kommuntidning - Fikt
  • Juridiska frågor
Telefonnummer
+358 9 771 2340

Kia Leidenius

Kia Leidenius
Kia
Leidenius
Sakkunnig
Ansvarsområden
  • kommunreformen och svenska frågor, språklagen
  • utbildning för social- och hälsovårds- samt utbildningssektorn
  • nordiska frågor
Telefonnummer
+358 9 771 2434