Svenska gruppen

Last modified
Benjamin Strandberg

Svenska gruppen bär det strategiska ansvaret för förbundets svenska service och intressebevakning.
Gruppen fungerar som Kommunförbundets sakkunnigorgan i svenska ärenden och bedömer de språkliga effekterna av frågor som behandlas i Kommunförbundets beslutande organ.

Svenska gruppen ansvarar också för servicen till de åländska kommunerna. Gruppen består sakkunniga från Kommunförbundets enheter.

Ordförande för gruppen är direktör Kristina Wikberg och sekreterare är teamledare Sandra Bergqvist.

Svenska gruppens sammansättning:

 • Juridiska ärenden: Ida Sulin, jurist                                                                              
 • Kommunalekonomi: Benjamin Strandberg, sakkunnig (bilden)
 • Kommunutveckling, demokrati och ledarskap: Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef
 • KT Kommunarbetsgivarna: Johanna Karlström, arbetsmarknadsjurist
 • Regioner och samhällen: Kauko Aronen, stadsforskningschef
 • Social- och hälsovård: Hannele Häkkinen, sakkunnig
 • Undervisning och kultur: Minna Lindberg, sakkunnig, svenska undervisningsärenden
   

 

tags
Bild av tekniskt arbete

Två lyft med bild

Kan vi dela utrymmet på två?
lateral-image-left
Kristina Wikberg

Förnamn
Kristina
Efternamn
Wikberg
direktör, svenska och internationella ärenden

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2340
Ansvarsområden
 • Direktör, Enheten för svenska och internationella frågor
 • Chefredaktör för Finlands Kommuntidning - Fikt
 • Juridiska frågor
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Svenska och internationella ärenden
Sandra Bergqvist

Förnamn
Sandra
Efternamn
Bergqvist
Teamledare, svenska teamet

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2531
Ansvarsområden
  Organisation
  Finlands Kommunförbund rf
  Enhet
  Svenska och internationella ärenden
  Team
  Svenska teamet
  Ida Sulin

  Förnamn
  Ida
  Efternamn
  Sulin
  jurist

  Kontaktinformation
  Telefonnummer
  +358 9 771 2467
  Ansvarsområden
  • kommunallagen och allmän kommunalrätt
  • förvaltningsförfarandet
  • offentlighet och datasekretess
  • språklagen
  • jämlikhet och likaberättigande
  Organisation
  Finlands Kommunförbund rf
  Enhet
  Juridiska ärenden
  EU- och internationella frågor; Juridiska enhetens förvaltningsjurister; Kommunförbundets jurister
  Marianne Pekola-Sjöblom

  Förnamn
  Marianne
  Efternamn
  Pekola-Sjöblom
  Forskningschef

  Kontaktinformation
  Telefonnummer
  +358 9 771 2504
  Ansvarsområden
  • foskningsprogrammet för utvärdering av strukturreformen - ARTTU (programchef)
  • publikationsserien ACTA
  • kommunal demokrati och invånarundersökningar
  • nordisk jämförelser
  Organisation
  Finlands Kommunförbund rf
  Enhet
  Kommunutveckling, demokrati och ledarskap
  Team
  Demokratiteamet
  Kauko Aronen

  Förnamn
  Kauko
  Efternamn
  Aronen
  Stadsforskningschef

  Kontaktinformation
  Telefonnummer
  +358 9 771 2515
  Ansvarsområden
  • stadspolitik
  • stadsforskning
  • förändringsstöd för kommunreformen
  Organisation
  Finlands Kommunförbund rf
  Enhet
  Regioner och samhällen
  Team
  Yhdyskunnat ja maankäyttö
  Statistiksakkunniga
  Hannele Häkkinen

  Förnamn
  Hannele
  Efternamn
  Häkkinen
  Sakkunnig

  Kontaktinformation
  Telefonnummer
  +358 9 771 2307
  Ansvarsområden
  • EU-frågor inom social- och hälsovården
  • gränsöverskridande hälso- och sjukvård
  • samarbete kring olycksfall
  • företagshälsovård
  • HOPE-expertutbyte
  Organisation
  Finlands Kommunförbund rf
  Enhet
  Social- och hälsovård
  Team
  Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi
  Minna Lindberg

  Förnamn
  Minna
  Efternamn
  Lindberg
  sakkunnig

  Kontaktinformation
  Telefonnummer
  +358 9 771 2047
  Ansvarsområden
  • svenskspråkig utbildning
  • morgon- och eftermiddagsverksamhet
  • invandrarutbildning
  • skolans IKT-ärenden
  Organisation
  Finlands Kommunförbund rf
  Enhet
  Undervisning och kultur