Kommunförbundets sakkunniga ger service på svenska

Service på svenska

Ledning

Kristina Wikberg

Förnamn
Kristina
Efternamn
Wikberg
direktör, svenska och internationella ärenden

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2340
Mobiltelefon
+358 50 378 0466
Ansvarsområden
 • Direktör, svenska och internationella frågor
 • Chefredaktör för Kommuntorget
 • Juridiska frågor
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Svenska och internationella ärenden
Twitterkonto

Svenska teamet

Mattias Lindroth

Förnamn
Mattias
Efternamn
Lindroth
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2536
Mobiltelefon
+358 50 337 6351
Ansvarsområden
 • kommunförbundets svenska webbtjänster
 • kundhanteringssystemet (CRM)
 • elektroniska blanketter
 • tekniskt stöd för webbkurser
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Svenska och internationella ärenden
Team
Svenska teamet
Information och publikationer
Twitterkonto
Linnea Nyanney

Förnamn
Linnea
Efternamn
Nyanney
Assistent

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2431
Mobiltelefon
+358 500 703 115
Ansvarsområden
 • Svenska teamets assistent
 • blankettförsäljning
 • ekonomi- och övrig administration
 • kursarrangemang
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Svenska och internationella ärenden
Team
Svenska teamet
Information och publikationer
Kia Leidenius

Förnamn
Kia
Efternamn
Leidenius
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2434
Mobiltelefon
+358 50 329 8649
Ansvarsområden
 • kommunreformen och svenska frågor, språklagen
 • utbildning för social- och hälsovårds- samt utbildningssektorn
 • nordiska frågor
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Svenska och internationella ärenden
Team
Svenska teamet

Ekonomi

Henrik Rainio

Förnamn
Henrik
Efternamn
Rainio
Tf. direktör, kommunalekonomi

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2127
Mobiltelefon
+358 50 596 9635
Ansvarsområden
 • skattefrågor
 • ekonomistyrning
 • EU- och internationella frågor
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi
EU- och internationella frågor
Reijo Vuorento

Förnamn
Reijo
Efternamn
Vuorento
Biträdande direktör, kommunalekonomi

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2078
Mobiltelefon
+358 50 667 41
Ansvarsområden
 • förhållandet mellan staten och kommunerna
 • intressebevakning
 • beskattning
 • statsandelar
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi

Judiska ärenden

Arto Sulonen

Förnamn
Arto
Efternamn
Sulonen
direktör för juridiska ärenden

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2345
Mobiltelefon
+358 400 850 232
Ansvarsområden
 • kommunallagen
 • kommunsammanslagningar
 • utveckling av förvaltning
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Ida Sulin

Förnamn
Ida
Efternamn
Sulin
ledande jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2467
Mobiltelefon
+358 50 563 3023
Ansvarsområden
 • kommunallagen och allmän kommunalrätt
 • förvaltningsförfarandet
 • offentlighet och datasekretess
 • språklagen
 • jämlikhet och likaberättigande
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
EU- och internationella frågor; Juridiska enhetens förvaltningsjurister; Kommunförbundets jurister
Riitta Myllymäki

Förnamn
Riitta
Efternamn
Myllymäki
ledande jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2463
Mobiltelefon
+358 50 349 5460
Ansvarsområden
 • kommunallagen och allmän kommunalrätt
 • förvaltningsförfarandet
 • offentlighet och datasekretess
 • vallagstiftningen
 • språklagen
 • kommunsammanslagningar
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Juridiska enhetens förvaltningsjurister; Kommunförbundets jurister
Jonna Törnroos

Förnamn
Jonna
Efternamn
Törnroos
jurist, tjänstledig t.o.m 31.10.2018

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2674
Mobiltelefon
+358 40 5667 770
Ansvarsområden
 • offentlig upphandling
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Team
Julkisten hankintojen neuvontayksikkö
Kommunförbundets jurister; Rådgivningsenheten för offentlig upphandling

Internationella ärenden

Sinikka Mikola

Förnamn
Sinikka
Efternamn
Mikola
Sakkunnig, teamledare

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2210
Mobiltelefon
+358 50 342 8218
Ansvarsområden
 • Internationella ärenden
 • Teamledare för internationella teamet och EU-teamet
 • jämställdhets- och likabehandlingfrågor
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Svenska och internationella ärenden
Team
Kansainvälinen tiimi
Erja Horttanainen

Förnamn
Erja
Efternamn
Horttanainen
Chef för EU-ärenden

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2528
Mobiltelefon
+358 50 5252145
Ansvarsområden
 • EU:s beslutssystem, verksamhetsprincip
 • EU:s regionkommitté
 • Kommunförbundets EU-politik
 • Europarådets kongress för lokala och regionala organ
 • Immigrationärenden
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Svenska och internationella ärenden
Team
Kansainvälinen tiimi
EU- och internationella frågor
Anu Wikman-Immonen

Förnamn
Anu
Efternamn
Wikman-Immonen
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2532
Mobiltelefon
+358 50 525 2874
Ansvarsområden
 • invandringsfrågor
 • EU:s regionkommitté
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Svenska och internationella ärenden
Team
Kansainvälinen tiimi
EU- och internationella frågor

Informationsenheten

Kommunutveckling, demokrati och ledarskap

Marianne Pekola-Sjöblom

Förnamn
Marianne
Efternamn
Pekola-Sjöblom
Forskningschef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2504
Mobiltelefon
+358 50 337 5634
Ansvarsområden
 • foskningsprogrammet för utvärdering av strukturreformen - ARTTU (programchef)
 • publikationsserien ACTA
 • kommunal demokrati och invånarundersökningar
 • nordisk jämförelser
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunutveckling, demokrati och ledarskap
Team
Demokratiteamet
Twitterkonto

Regioner och samhällen

Kauko Aronen

Förnamn
Kauko
Efternamn
Aronen
Stadsforskningschef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2515
Mobiltelefon
+358 50 557 0578
Ansvarsområden
 • stadspolitik
 • stadsforskning
 • förändringsstöd för kommunreformen
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Yhdyskunnat ja maankäyttö
Statistiksakkunniga

Social- och hälsovård

Anu Nemlander

Förnamn
Anu
Efternamn
Nemlander
Sakkunnig, chef för informations- och ekonomiteamet

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2612
Mobiltelefon
+358 50 563 6180
Ansvarsområden
 • ekonomi och servicestrukturer inom hälso- och sjukvården
 • kostnadsjämförelser mellan kommuner
 • klientavgifter inom hälso- och sjukvården
 • internationell verksamhet
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Social- och hälsovård
Team
Tieto- ja talous
Statistiksakkunniga
Hannele Häkkinen

Förnamn
Hannele
Efternamn
Häkkinen
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2307
Mobiltelefon
+358 50 375 2164
Ansvarsområden
 • EU-frågor inom social- och hälsovården
 • gränsöverskridande hälso- och sjukvård
 • samarbete kring olycksfall
 • företagshälsovård
 • HOPE-expertutbyte
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Social- och hälsovård
Team
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi

Undervisning och kultur

Minna Lindberg

Förnamn
Minna
Efternamn
Lindberg
sakkunnig, föräldraledighet till 31.12.2018

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2047
Mobiltelefon
+358 50 577 2243
Ansvarsområden
 • svenskspråkig utbildning
 • invandrarutbildning
 • skolans IKT-ärenden
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Undervisning och kultur
Kommunförbundets översättarservice.

Översättarservice

Kommunförbundets översättare betjänar Kommunförbundets sakkunniga med översättningar till svenska, finska och engelska.
lateral-image-right