Vi betjänar på svenska

Svenska delegationens möte.

Det svenska teamet och Kommunförbundets sakkunniga betjänar kommunerna på svenska. Förutom den svenskspråkiga sakkunnigservicen ansvarar vi för kurs-, informations- och publikationsverksamheten på svenska.

Vi är experter på språkfrågor i kommunalförvaltningen och arbetar bland annat med att bevaka språkfrågor samt med uppföljningen av nationalspråksstrategin. 

tags
Linda Grönqvist

Förnamn
Linda
Efternamn
Grönqvist
utvecklingschef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2343
Mobiltelefon
+358 50 597 2925
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Svenska och internationella ärenden
Team
Svenska teamet
Information och publikationer
Tilläggsinformation

tjänstledig, virkavapaalla