Regioner och näringar

Sysselsättnings- och arbetskraftspolitik

Verstas

Kommunernas lagstadgade ansvar för sysselsättningen är begränsat. Den frivilliga verksamheten kring sysselsättningen är ändå mycket omfattande och mångsidig. Kommunernas basservice främjar för sin del förutsättningarna att sysselsätta kommuninvånarna. Under de senaste åren har kommunerna i ökad grad finansierat och medverkat i sysselsättningsprojekt för unga och långtidsarbetslösa, verkstadsverksamhet, sysselsättningsservice för personer med funktionshinder m.m. Genom samarbete mellan kommunerna, olika organisationer och arbetsförvaltningen har man byggt upp en bred och mycket allsidig helhet av tjänster som kompletterar varandra. Näringspolitiska insatser från kommunernas sida bidrar i hög grad till att skapa nya arbetsplatser.

​Prioriteringar i Finlands Kommunförbunds sysselsättnings- och arbetskraftspolitiska arbete:

  • Att minska den strukturella arbetslösheten och att förbättra förutsättningarna för sysselsättning för personer som är svåra att sysselsätta
  • Att utjämna regionala skillnader
  • Att stärka den lokala dimensionen inom sysselsättningspolitiken
  • Att trygga tillgången till arbetskraft i kommunerna
  • Att göra det lättare att skapa nya arbetstillfällen
  • Att förbättra sysselsättningen för invandrare och underlätta deras integrering i arbetslivet
  • Att förbättra de offentliga arbetskraftstjänsterna

Ytterligare information

tags
Erja Lindberg

Förnamn
Erja
Efternamn
Lindberg
Utvecklingschef, sysselsättning

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2497
Mobiltelefon
+358 50 381 4096
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Regioner och näringar