Statsunderstöd för undervisnings- och kulturverksamhet

Rahoitusta kehittämiseen

Undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen och bland annat Regionförvaltningsverket beviljar behovsprövad statlig finansiering för undervisnings- och kulturverksamhet. Understöden beviljas i form av allmänt understöd, specialunderstöd, (investerings-, försöks-, start-, forsknings- eller utvecklingsprojekt) och som investeringsunderstöd.

Småbarnspedagogik
För verksamhet enligt lagen om barndagvård kan kommunerna och samkommunerna inom ramen för anslaget i statsbudgeten beviljas statsunderstöd för utveckling av verksamheten, försök, inledande av verksamhet och anläggningsprojekt. Bestämmelser om beviljande av understöd finns i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (Finlex nr 1705/2009).

Information om understöden finns bakom följande länkar:

Undervisnings- och kulturministeriets understöd:

Andra understöd: