Kommunerna deltar i Idrottsgalan 2018

Välkommen att delta i tävlingen Finlands aktivaste kommun

Finlands aktivasta kommun

I tävlingen Finlands aktivaste kommun, som nu ordnas för första gången, söks den kommun som på bästa sätt främjat kommuninvånarnas motionsmöjligheter. Tävlingen är en del av programmet för den nationella Idrottsgalan och den ordnas av Kommunförbundet i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd THL, Finlands Olympiska kommitté och Idrottsgalan. Vinnaren kommer att belönas med Unopokalen 18.1.2018 vid Idrottsgalan på Hartwall Arena i Helsingfors.

Tävlingen är öppen och avgiftsfri för alla kommuner. Anmälningstiden går ut fredag 17.11.2017 kl. 12:00.

Ett online-anmälningsformulär har skickats elektroniskt till kommunernas registraturer den 30.10.2017. Mottagarna har ombetts skicka meddelandet vidare till den som ansvarar för idrottsverksamheten i kommunen.

Tävlingskategorier och jury

Tävlingen Finlands aktivaste kommun har tre kategorier. Alla kommuner kan ställa upp som kandidat i en eller flera tävlingskategorier. Varje kommun fyller i endast ett anmälningsformulär. Kommunförbundets jury går igenom ansökningarna och presenterar de tre bästa kandidaterna för Idrottsgalans prisnämnd. Vinnarkommunen väljs av Idrottsgalans jury.

1. Kommunen som främjare av mångsidiga idrottsplatser som lockar till att motionera

  • idrottsanläggningarnas tillgänglighet, helheten av idrottsplatser
  • idrottsplatsernas priser för barn och unga
  • betonande av verksamheten för barn och unga på sen eftermiddag och tidig kväll

2. Kommunens motionsfrämjande åtgärder, projekt- och försöksverksamhet

  • utbud av verksamhet som riktar sig till grupper som motionerar mindre, motionsrådgivning, kurser
  • idrottsväsendets samarbete med kommunens övriga sektorer (vård, utbildning, kultur osv.)
  • nya innovationer (mod att göra något nytt)

3. Kommunens idrottsverksamhet som förstärkare av partnerskap

  • samarbete med tredje sektorn
  • samarbete med företag (evenemang, upplevelser)

Till Kommunförbundets jury hör

Tapani Kauppinen, THL
Riia Martinoja, Idrottsgalan
Esa Nieminen, Kommunförbundet
Risto Nieminen, Finlands Olympiska kommité
Nella Savolainen, THL
Kari Sjöholm, Kommunförbundet

Som stöd för sina beslut använder juryn THL:s benchmarkingsystem för hälsofrämjande aktivitet, TEAviisari.

Tävlingsfaser

Tre kandidater för Finlands aktivaste kommun offentliggörs 2.12.2017 i direktsändingen av Yles Urheiluviikonloppu. Av de tre utvalda kommunerna görs en presentationsvideo för Idrottsgalan, och kommunerna kan också själva utnyttja videon och den publicitet de får. Också Kommunförbundet informerar aktivt om tävlingen och de tre kandidatkommunerna via sina kommunikationskanaler. I sociala medier används hashtaggen #liikkuvinkunta för tävlingen.

Representanterna för de tre kommuner som väljs till kandidater för Finlands aktivaste kommun ska vara tillgängliga vid Yles studio i Helsingfors lördag 2.12.2017 och vid offentliggörandet av vinnaren 18.1.2018 på Hartwall Arena i Helsingfors.

Det kostar inget att delta i tävlingen. Kommunförbundet bekostar deltagandet vid galan för de tre kandidatkommunernas representanter (2 personer/kommun), men inte rese- eller logikostnaderna.

tags