Konst och kultur

Arbets- och styrgrupper

Arbetsgrupp för statsandelen till konstinstitutioner (revidering av finansieringssystemet för museer, teatrar och orkestrar (inkl. dans och cirkus), (ukm)

25.8.2016–31.10.2017

Medlem: Johanna Selkee, sakkunnig

Uppgift: Beredning av ett förslag till revidering av den statliga finansieringen för konstinstitutioner.

Läs mer: Taidenlaitosten vos-uudistus

 

Styrgrupp för revidering av läroplansgrunderna för grundläggande konstundervisning (ubs)

Medlem: Johanna Selkee, sakkunnig

Läs mer: Ops-perusteiden uudistus

 

Sakkunniggrupp för utvidgning av procentprincipen (helheten kulturella spetsprojekt, ukm)

Medlem: Johanna Selkee, sakkunnig

 

Sakkunniggrupp för barnkultur och grundläggande konstundervisning (helheten kulturella spetsprojekt, ukm)

Medlem: Johanna Selkee, sakkunnig

 

Arbetsgrupp som bereder regionpolitiska riktlinjer för konst och kultur (ukm)

Medlem: Johanna Selkee, sakkunnig

Läs mer: Taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden parantaminen

 

Arbetsgrupp som bereder program för konst- och kulturevenemang (ukm)

Medlem: Johanna Selkee, sakkunnig

 

Museiverkets delegation

1.1.2014 – 31.12.2017

Tillsatt av undervisnings- och kulturministeriet

Medlem i delegationen: Johanna Selkee, sakkunnig

Uppgift: Stöd till och utveckling av museiverkets verksamhet

 

EU-sektion 31, kultur- och av-tjänster

13.02.2004 –

Tillsatt av Undervisnings- och kulturministeriet

Medlen av sektionen: Johanna Selkee, sakkunnig

Uppgifter: Kulturfrågor inom EU

 

Finlands Hembygdsförbunds fullmäktige

 

Museiprisnämnden