Vuxenstuderande i utbildningssystemet

Vuxenutbildning och livslångt lärande

LLL

Vuxenstuderande  i utbildningssystemet

Vuxenutbildning arrangeras på varje nivå i utbildningssystemet och i fritt bildningsarbete. Man kan använda mångsidigt  olika former av vuxenutbildning  som medel av livslångt lärande. Behovet av längre arbetskarriärer och förändringarna i arbetsuppgifterna och på arbetsplatserna under människans levnadslopp understryker allt mer betydelsen av utbildning i vuxen ålder och av livslångt lärande. De som är arbetar har möjlighet att studera och uppdatera sina kunskaper och färdigheter.  

Livslångt lärande betraktas som en förutsättning för att höja bildningsnivån och förbättra kompetensen samt för att bygga framtiden. Det ses också som en samhällelig nödvändighet i och med att arbetsuppgifter och yrken förändras. Grunden för det livslånga lärandet läggs redan under småbarnsfostran.

Grundläggande utbildning och gymnasieutbildning för vuxna

Grundläggande utbildning för vuxna och allmänbildande vuxenutbildning erbjuds huvudsakligen i vuxengymnasier, men också i många folkhögskolor. Den allmänbildande vuxenutbildningen tillgodoser vuxnas bildningsbehov och erbjuder möjligheter till självständigt lärande och utveckling av medborgarfärdigheterna. Viktiga målgrupper är skolavhoppare eller invandrare som slutfört en lägre lärokurs än grundskolans lärokurs.  

 

Vuxenutbildning ger yrkeskunskaper

Yrkesinriktad vuxenutbildning erbjuder vuxna en möjlighet att uppnå yrkeskompetens och att bredda och fördjupa den i överensstämmelse med principen om livslångt lärande. Den erbjuder också vuxna möjlighet att byta bransch då näringsstrukturerna förändras. Yrkesinriktad vuxenutbildning erbjuds både unga utan examen på andra stadiet och personer som redan har yrkeskompetens.

Yrkes- och specialyrkesexamina är viktiga vägar i yrkesinriktad vuxenutbildning.

Läroavtalsutbildning används i stor omfattning särskilt inom yrkesutbildningen för vuxna.

Vuxenutbildning i yrkeshögskolor

Vuxna kan avlägga samma studier  och examina i yrkeshögskolor som unga. Man kan utnyttja högskolornas öppna studieutbud, specialiserade studier och examensdelar för att förnya sina kunskaper. Högre yrkeshögskoleexamina är en vuxenutbildningsform, som är baserad på arbetslivet. De är riktad för dem som avlagt lägre högskoleexamen.

De fungerar som flexibla instrument som skräddarsytts för arbetslivsutvecklingen och ger högre högskolexamen.