Miljövård

Klimatförändring

Bekämpningen av klimatförändringen är en global utmaning. När det gäller att svara på denna utmaning spelar de lokala aktörerna en avgörande roll. Kommunerna kan hejda klimatförändringen genom att minska på växthusgasutsläppen inom området, eftersom all verksamhet som medför utsläpp sker i kommunerna och innanför kommunernas gränser.

Webbsidorna om klimatförändring är avsedda för alla kommunanställda som behöver klimatrelaterad information i sitt arbete. Webbsidorna ger information om olika sätt att motverka eller bereda sig inför klimatförändringen och om projekt och evenemang som är viktiga för kommunerna.

Läs mer om dessa teman