Kommunernas klimat- och miljönätverk

Kommunerna deltar i regionala, nationella och internationella nätverk som utför klimatarbete.

Kommunerna är viktiga aktörer när det gäller nationella och internationella miljö- och klimatavtal och avtal om hållbar utveckling och lagstiftningens mål. Under de senaste decennierna har det skapats många klimatnätverk och gjorts klimatutfästelser med hjälp av vilka målen främjas i kommunens beslutsfattande och verksamhet.

Ambitionen i nätverken och utfästelserna samt systematiken varierar, men i alla utförs viktigt miljö- och klimatarbete. Utöver klimatåtgärderna strävar nätverken och utfästelserna ofta också efter regional välfärd och stimulans i näringslivet.

Alla kommuner ingår inte i nätverk eller gör utfästelser, men de kan ändå vara engagerade i klimatarbete och vidta viktiga klimatåtgärder inom sina sektorer. Många kommuner har utarbetat en klimatstrategi, ett miljöprogram eller något liknande strategiskt dokument till stöd för miljöledningen.

Läs mer om kommunernas klimat- och miljönätverk under länkarna nedan.

Kommunernas miljöåtgärder

  • Mer om kommunernas konkreta klimatåtgärder här.

Climate-KIC

Covenant of Mayors –sitoumus

Energiatehokkuussopimukset 2017–2025

Energiatoimistot

Energy Cities

EUROCITIES – Environment Forum

FISU-verkosto

HINKU-foorumi

ICLEI

Kaupunginjohtajien ilmastoverkosto

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Kuntaliiton Kuntien ilmastokampanja

Kuumailmastotyö

Motivan Ekohankintaverkosto

Smart & Clean

tags