Den kommunala miljövårdsmyndigheten

Miljöskyddsföreskrifter

Enligt miljöskyddslagen kan kommunen för att skydda miljön utfärda allmänna, lokala miljöskyddsföreskrifter som gäller hela kommunen eller en del av den.

I 202 § i miljöskyddslagen  föreskrivs om vilka verksamheter och situationer som miljöskyddsföreskrifterna kan gälla respektive inte får gälla. Föreskrifterna bör gälla sådant som inte kan regleras på något annat sätt.

Den kommunala miljövårdsmyndigheten kan i enskilda fall bevilja undantag från en miljöskyddsföreskrift.

Innan miljöskyddsföreskrifter meddelas ska kommunen ge den berörda statliga tillsynsmyndigheten och vid behov andra myndigheter tillfälle att avge utlåtande. Information om beredningen av ärendet ska också ges på kommunens webbplats.

Föreskrifterna ska vara tillgängliga på kommunens webbplats och dessutom sändas för kännedom till den statliga tillsynsmyndigheten och den statliga miljötillståndsmyndigheten.

Handbok för utarbetande av kommunala miljöskyddsföreskrifter

Handboken består av två delar: i den första beskrivs lagstiftningen som ligger till grund för miljöskyddsföreskrifterna, processen för utarbetande och meddelande av föreskrifter samt utvecklingsbehoven inom den nuvarande lagstiftningen med tanke på miljöskyddsföreskrifterna. Den andra delen

lateral-image-left
tags
Miira Riipinen

Förnamn
Miira
Efternamn
Riipinen
direktör, regioner och samhällen

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2106
Mobiltelefon
+358 40 824 4401
Ansvarsområden
  • Utveckling och uppföljning av kommunernas miljövårdsförvaltning
  • Främjande av kommunernas miljövård
  • Vatten- och naturvård
  • Klimatförändring
  • Cirkulär ekonomi
  • Hållbar utveckling
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Enheten för samhälle och miljö
Twitterkonto