Miljöteamet presenterar sig

Miira Riipinen

Under min arbetskarriär har jag haft förmånen att arbeta inom miljöförvaltningen i olika stora kommuner och deltagit i breda nätverk med miljöskyddsaktörer. Kommunernas möjligheter att främja miljöskyddet och deras behov av stöd för arbetet varierar kraftigt. Jag tror att min erfarenhet på kommunfältet hjälper mig att svara på dessa varierande behov.

Kommunernas miljöskydd har förändrats från att till en början ha varit en naturskyddsbetonad verksamhet inom miljöförvaltningen till att handla om övervakning av bestämmelser, som i och med EU ökat storligen, och en övergripande hållbar utveckling som också stöder sig på ekonomin och om att motverka klimatförändringen. I allt detta bär hela kommunen ansvar. Kommunstrukturerna och kommunernas uppgifter läggs om, klimatförändringen motverkas och man anpassar sig till det. Kommuninvånarna och de som använder rekreationstjänster i kommunen är mycket medvetna om sina rättigheter när det gäller hanteringen av miljöolägenheter och oroade över miljöns tillstånd. En mycket aktuell utmaning är verkställigheten av den reviderade miljöskyddslagen med övervakning inklusive planering och avgifter. 

Det finns ett stort behov av lokalt miljöskyddsarbete, men en god skötsel av uppgifterna kräver omorganiseringar såväl inom kommunen som mellan kommunen och staten. Mitt i den häftiga omläggningen av kommunstrukturerna måste invånarnas möjlighet att påverka sin egen näromgivning tryggas. Det är fint att få möjlighet att bevaka kommunernas intressen, utveckla och främja kommunernas miljöskydd just nu när förändringsvågen når sin kulmen.

Miira Riipinen

Förnamn
Miira
Efternamn
Riipinen
miljöchef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2106
Mobiltelefon
+358 40 824 4401
Ansvarsområden
  • Utveckling och uppföljning av kommunernas miljövårdsförvaltning
  • Främjande av kommunernas miljövård
  • Vatten- och naturvård
  • Klimatförändring
  • Cirkulär ekonomi
  • Hållbar utveckling
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Ympäristö
Twitterkonto