Miljöteamet presenterar sig

Pauliina Jalonen

Jag är vikarie för Lotta Mattson på enheten regioner, samhällen och miljö. Till mina uppgifter hör klimatfrågor och i synnerhet kommunernas klimatnätverk och kommunikation. Kommunerna anses ha en mycket central roll när det gäller att uppnå de gemensamma klimatmålen och vi på enheten stöder detta arbete.  Det mest aktuella just nu är att förbereda Kommunernas nionde klimatkonferens och att planera ett kommunikationsprojekt för offentliga upphandlingar.

Jag har AFM examen från Helsingfors universitet med miljöskydd som huvudämne. I mitt yrkesliv har jag hittills koncentrerat mig på hållbar stadsutveckling. Jag har varit länge hos Helsingfors stad och ansvarat bland annat för utvärdering av miljöledningen och koordinering av EU-projekt om klimatförändring. Den cirkulära ekonomin intresserar mig också: jag var i Holland för att utreda hinder för cirkulär ekonomi som en del av Climate-KIC:s program och förra sommaren bedömde jag projektansökningar till EU:s Urban Innovative Actions-program. Jag ser samhälleliga förändringar främst som inlärningsprocesser och i mitt yrkesliv har jag deltagit i utvecklandet av lärande i det civila samhället.

tags