Miljöteamet presenterar sig

Tarja Hartikainen

​Jag kom till Kommunförbundet år 2006 och har jobbat flera år som sakkunnig i miljö- och hälsoskydd vid enheten för social- och hälsovård. Till mitt ansvarsområde hör hälsoskydd, veterinärvård, livsmedels-, tobaks- och konsumentsäkerhetstillsyn, intressebevakning och utveckling.

Miljö- och hälsoskyddet har förnyats grundligt i många avseenden under de senaste åren. Utöver att substanslagarna har reviderats utövas tillsynen av en tjänstemannastab som specialiserat sig och verkar i större enheter. Tillsynen har också blivit systematisk och avgiftsbelagd. Tillsynsobjekt och tillsynsuppgifter rapporteras från kommunerna via datasystem till den regionala förvaltningen och de centrala ämbetsverken. Miljö- och hälsoskyddslagstiftningen är omfattande och det är många frågor som jag får lov att diskutera också med förvaltningsjuristerna, enheten kommunalekonomi eller tidningen Kuntatyönantaja.

I början av år 2013 när enheternas struktur ändrades flyttade jag till den nya enheten Regioner och samhällen där jag hör till miljöteamet. I den här nya enheten sitter jag vid samma korridor som vattentjänsterna, avfallshanteringen, räddningsväsendet, underhållet av fastigheter samt miljöskyddet och byggnadstillsynen - alla utmärkta samarbetspartner när det gäller att förebygga sanitära olägenheter!

Tarja Hartikainen

Förnamn
Tarja
Efternamn
Hartikainen
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2478
Mobiltelefon
+358 50 373 8499
Ansvarsområden
  • miljö- och hälsoskydd
  • hälsoskydd
  • livsmedelstillsyn
  • veterinärvård
  • tobakstillsyn
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Ympäristö
Tilläggsinformation

Työvapaalla 30.4.2020 asti