Ympäristötiimi esittäytyy

Vesa Peltola

Sedan februari i år är jag sakkunnig i energifrågor vid enheten Regioner och samhällen. Jag kommer från Motiva Ab där jag jobbade med sakkunniguppgifter kring energianvändning och bioenergi inom trafiken. Jag har arbetserfarenhet också inom tekniska sektorn vid Lappträsk kommun och av utveckling av fordonsmateriel och geodata på Posten. Som kuriositet kan nämnas att jag varit verkställande direktör för ett litet värmebolag som använder skogsflis (Lappträsk Värme Ab).

Mina uppgifter vid Kommunförbundet gäller kommunernas energianvändning som helhet, vilket inbegriper energiprestanda och förnybar energi. Det är bland annat fråga om att främja energieffektivitetsavtalet för kommunsektorn och ge sakkunnigstöd i anslutning till det (fjärrvärme, fastigheter, trafik). Eftersom energi- och klimatmålen hela tiden skärps, krävs det uppföljning av både den nationella och den internationella verksamhetsmiljön och ett aktivt samarbete med intressentgrupperna, intressebevakningen inte att förglömma.

Vesa Peltola

Förnamn
Vesa
Efternamn
Peltola
Energisakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2054
Mobiltelefon
+358 40 568 7145
Ansvarsområden
  • Kommunernas verksamhetsförutsättningar som producenter och användare av energi (fjärrvärme, förnybar energi)
  • Hantering av kommunernas energianvändning
  • Kommunsektorns energieffektivitetsavtal
  • Energianvändning inom trafiken
  • Uppföljning av Finlands och EU:s energipolitik
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Ympäristö
tags