Samhällsteamet presenterar sig

Johanna Vilkuna

​Jag är trafiksakkunnig vid Kommunförbundets enhet Regioner och samhällen. Till mina uppgifter hör intressebevakning, service och utveckling för kommunerna i trafikfrågor.

Först och främst ska jag medverka till att det blir lättare att röra sig i trafiken, att trafiken löper och är hållbar och ekonomiskt effektiv, stödja en helgjuten och fungerande samhällsstruktur samt främja kommunernas synvinkel i lagstiftningsprojekt som gäller trafiksektorn och i frågor om ansvarsfördelningen mellan staten och kommunerna.

JohannaVilkunaDet pågår en hel del inom trafiksektorn i dag. Lagstiftningen revideras och regionalreformen bereds, samtidigt som nya handlingssätt och digitaliseringen möjliggör nya koncept att röra sig i trafiken samt effektivare persontransporter. Ett fungerande trafiksystem bygger på att markanvändningen, trafiken och servicen samordnas. Det behövs både långsiktig utveckling och utnyttjande av nya möjligheter som öppnas. Arbetsfördelningen mellan staten och kommunerna bör vara klar, liksom också finansieringsansvaret för trafiken. I mitt arbete är samarbete mellan kommunsektorn och statsförvaltningen avgörande. Andra viktiga samarbetspartner är branschorganisationer, föreningar och forskningsinstitut.

Jag är planeringsgeograf från Helsingfors universitet. På min förra arbetsplats Helsingfors regionens trafik arbetade jag flera år med planering av trafiksystemen i Helsingforsregionens 14 kommuner. En viktig aspekt var samarbetet med trafiksakkunniga i kommunerna och med aktörer inom planeringen av markanvändningen och staten. Före det arbetade jag med bland annat bedömning av konsekvenserna av trafiken och planläggningen samt främjande av hållbara sätt att röra sig i trafiken.

Johanna Vilkuna

Förnamn
Johanna
Efternamn
Vilkuna
trafiksakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2104
Mobiltelefon
+358 40 869 7836
Ansvarsområden
  • trafikpolitik
  • planering och styrning av kommunal trafik
  • persontrafik
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Yhdyskunnat ja maankäyttö
tags