Samhällsteamet presenterar sig

Laura Hassi

LauraHassi

Jag har arbetat som sakkunnig i bostadsfrågor vid Kommunförbundet. Mitt ansvarsområde omfattar bostadspolitisk intressebevakning och utveckling av boendet.

Praktiska frågor från kommuner och kommunala hyreshusbolag försöker jag besvara eller hänvisa den som frågar till någon som känner till saken bättre – antingen i huset eller bland aktörer inom bostadssektorn på annat håll.
 
På Kommunförbundet anser vi att boendet hör till samma besluts- och planeringshelhet som markanvändningen och trafiken. Därför hör jag till samhällsteamet där jag bearbetar frågor om boende och bostadspolitik tillsammans med de sakkunniga i planläggning, markpolitik, trafikplanering och stadspolitik.

Sakkunskapen i bostadsfrågor i kommunsektorn bygger inte på någon enhetlig utbildning eller yrkesbeteckning. De sakkunniga finns spridda inom kommunernas organisation, allt efter kommunernas individuella behov.

Dessutom finns det en stark bostadspolitisk sakkunskap i kommunägda hyreshusbolag. Eftersom det inte finns någon professionell gemenskap är det synnerligen viktigt med nätverk och träffar för bostadspolitiskt sakkunniga inom kommunsektorn med tanke på intressebevakningen. Vårt mål är att föra en så öppen diskussion som möjligt mellan de tjänstemän som svarar för verkställandet av regeringens bostadspolitk och de sakkunniga i boende och bostadspolitik i kommunsektorn. En lyckad bostadspolitik kan man bedriva endast i samarbete med kommunerna som känner till hur alla faser går till i praktiken.

Laura Hassi

Förnamn
Laura
Efternamn
Hassi
sakkunnig, boende

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2264
Mobiltelefon
+358 50 562 7665
Ansvarsområden
  • kommunal boendeutveckling
  • kommunal service i bostadsfrågor
  • inflytande på den riksomfattande bostadspolitiken och branschbestämmelserna
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Yhdyskunnat ja maankäyttö
tags