Samhällsteamet presenterar sig

Linda Toivonen

Linda som sedan årsskiftet arbetar som planerare på Kommunförbundet är på slutrakan med sina diplomingenjörsstudier på Aalto-universitetet, där hon specialiserat sig på planering av markanvändning och trafikteknik. Hon har vidgat sin tekniska världsbild med studier i regionalvetenskap efter sin förvaltningskandidatexamen från Vasa universitet.

Innan hon tillträdde vid Kommunförbundet arbetade hon med såväl infrastruktur som administrativa uppgifter på Helsingfors stads trafikverk.

Hennes gränsöverskridande uppgifter fortsätter över teamgränserna med utredningar och planering av samarbetsevenemang i enheten Regioner och samhällen i tre olika uppgiftsblock:

  • Totalrevidering av  markanvändnings- och bygglagen
  • Nätverksprojektet (INFRA) Landsbygdens livskraftiga verksamhetsmiljö
  • Förändringsstöd i landskapsreformen

Du kan träffa Linda under vårens lopp i kommunerna bl.a. i Kommunklininker och på landskapsbesök i samband med totalrevideringen av MarkByggL.

tags