Yhdyskuntatiimi esittäytyy

Minna Mättö

MinnaMättö

Mina uppgifter omfattar mångsidiga frågor inom enhetens verksamhetsområde. Rent praktiskt går det ut på att jag bland annat deltar i intressebevakningen, bereder utlåtanden och svarar på kommunernas frågor.

Tidigare har jag jobbat inom staten och Helsingfors stad. Till Kommunförbundet kom jag från Helsingfors stads byggnadstillsynsverk. Jag har också jobbat två kortare perioder vid Miljöministeriet.

Att börja jobba på Kommunförbundet just i dessa tider är spännande. Kommunfältet står inför nya utmaningar när landskapsreformen är under arbete och framtidens kommun ska definieras. Lösningarna återspeglas i hög grad också på regleringen av miljö och markanvändning. 

tags