Diskussioner om urbaniseringens konsekvenser

Staden i fokus

C23-städerna
Föremålet för Staden i fokus-analyserna är de 21 största städerna med över 50 000 invånare samt landskapscentralorterna Karleby och Kajana bland städerna med färre än 50 000 invånare.

Urbaniseringen berör olika finländska kommuner på olika sätt. I en kommun kämpar man med tillväxtutmaningar, medan man i en annan bekymrar sig för minskande befolkning.

Inom projektet Staden i fokus. Diskussioner om urbaniseringens konsekvenser förklarar och åskådliggör Kommunförbundet vad urbaniseringen leder till.

Projektet tar fram analyserad, framtidsinriktad information om fenomen som är centrala med tanke på städernas utveckling. Det har också som mål att väcka diskussion om städernas framtida utmaningar och möjligheter.

Inom projektet granskas under 2020 hur bl.a. befolkningsutvecklingen, den ekologiska hållbarheten, ekonomin och servicestrukturen samt utmaningarna i fråga om livskraft och attraktionskraft ser ut för de 23 kommunerna i Finland. Föremålet för Staden i fokus-analyserna är de 21 största städerna med över 50 000 invånare samt landskapscentralorterna Karleby och Kajana bland städerna med färre än 50 000 invånare (s.k. C23-städerna)

Staden i fokus genomförs i samarbete med utvecklingspartnerna FCG, MDI, Perlaco, FPA och Tammerfors universitet.

Under de senaste 10 åren har hela landets befolkning ökat med cirka 200 000 personer. Till stor del tack vare invandringen. Ökningen är starkt koncentrerad till de största stadsregionerna medan de flesta andra kommunerna förlorat befolkning.  Enligt Statistikcentralens befolkningsprognos håller den pågående utvecklingen på att bli starkare.

 

Kommunförbundet utredde: Coronakrisen drabbade hårt de stora städerna (10.9.2020)

Befolkning i C23-städerna.

Ökningen är starkt koncentrerad till de största stadsregionerna

Under de senaste 10 åren har hela landets befolkning ökat med cirka 200 000 personer. Till stor del tack vare invandringen.

lateral-image-right
tags