Avfall

Ägarpolicy inom avfallshanteringen

Dokumentet om ägarpolicyn inom avfallshanteringen har utarbetats vid Kommunförbundets enhet för samhälle, teknik och miljö. Arbetet har utgått från de allmänna rekommendationerna om kommunernas ägarpolicy. Rekommendationerna har granskats ur avfallshanteringens perspektiv med beaktande av särdragen i den avfallshantering som kommunerna ansvarar för.

tags
Tuulia Innala

Förnamn
Tuulia
Efternamn
Innala
sakkunnig, utveckling av kommunaltekniken

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2565
Mobiltelefon
+358 40 572 2120
Ansvarsområden
  • Avfallshantering
  • Vattentjänster
  • Dagvattenhantering.
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Tekniikka