Teknik

Energiproduktion och energiförsörjning

På sidorna om energianvändning och energiproduktion hittar du information om:

  • möjligheterna att använda förnybar energi
  • energisparande och energieffektivitet
  • energisparavtal och energisparprogram
  • blanketter för statistik över förbrukning
  • statistik över kommunernas energianvändning

Tilläggsuppgifter

tags