Teknik

Energiproduktion och energiförsörjning

På sidorna om energianvändning och energiproduktion hittar du information om:

  • möjligheterna att använda förnybar energi
  • energisparande och energieffektivitet
  • energisparavtal och energisparprogram
  • blanketter för statistik över förbrukning
  • statistik över kommunernas energianvändning

Tilläggsuppgifter

Vesa Peltola

Vesa Peltola

Energisakkunnig
Enheten för samhälle och miljö, Tekniikka ja turvallisuustiimi TT
+358 9 771 2054, +358 40 568 7145
Ansvarsområden
  • Kommunernas verksamhetsförutsättningar som producenter och användare av energi (fjärrvärme, förnybar energi)
  • Hantering av kommunernas energianvändning
  • Kommunsektorns energieffektivitetsavtal
  • Energianvändning inom trafiken
  • Uppföljning av Finlands och EU:s energipolitik
Läs mer om dessa teman