Energianvändning och energiproduktion

Energi- och klimatfrågor i EU

Energiunionen är en av kommissionen Jean-Claude Junckers viktigaste prioriteringar 2014–2019. Syftet är bland annat att stärka EU-ländernas självförsörjning på energi. Politiken samordnas av vice ordförande Maroš Šefčovič med ansvar för energiunionen och klimat- och energikommissionär Miguel Arias Cañete.

På Kommissionens generaldirektorat bereds energifrågorna av energidirektoratet DG ENER,  medan klimatpolitiken sköts av klimatdirektoratet DG CLIMA. Många frågor är också nära förknippade med verksamheten vid andra direktorat, såsom miljö- eller trafikdirektoraten DG ENV respektive DGMOVE.

I Europaparlamentet behandlas frågorna också enligt motsvarande teman i olika utskott. Kommunerna och landskapen representeras främst av regionkommittén som ger utlåtanden om aktuella ärenden. De viktigaste direktivförslagen kräver medbeslutandeförfarande. Då måste parlamentet och ministerrådet, som består av ministrar från berörda sektorer i medlemsländerna, nå enighet i frågan. Efter att direktivet slutligen godkänts överförs det för verkställande till de nationella myndigheterna.

Tilläggsuppgifter