Säkerhet

Webbplatsen består av fem delar. Här granskas kommunernas säkerhetsarbete som syftar till att göra kommunen säkrare såväl för invånarna som för näringslivet.

Därutöver behandlas kommunernas kontinuitetshantering såväl under normala förhållanden som i störningssituationer och under undantagsförhållanden.  I denna del följs också utvecklingen av programmet för intern säkerhet och frågor som gäller räddningsväsendet. 

Tilläggsuppgifter