Säkerhet

Beredskap och beredskapsplanering i kommunerna

Kommunen har ett centralt ansvar när det gäller att sörja för befolkningens bastjänster samt för annan viktig och kritisk tjänste- och varuproduktion såväl under normala förhållanden som i störningssituationer och under undantagsförhållanden. Kommunerna är alltså centrala aktörer i främjandet av medborgarnas välfärd, såväl i normala  förhållanden som i omfattande störningssituationer. För att kommunen ska kunna leva upp till kraven ska den bereda sig på olika slags situationer i förväg.

Kommunen får ett bra redskap för beredskap genom att göra upp en beredskapsplan. Beredskapsplaner behövs för kommunens alla sektorer. Tidigare har beredskapsplanerna mest gått ut på metoder för kommunen att tackla undantagsförhållanden. I dag ligger tonvikten på storolyckor och störningssituationer under normala förhållanden, det vill säga risker som under de senaste åren ett flertal gånger har blivit verklighet.  

I beredskaps-/kontinuitetsplaneringen för verksamheten fastställs sektorvis kommunens kritiska nyckelfunktioner som ska tryggas under alla omständigheter. De största hoten mot nyckelverksamheterna identifieras och tillvägagångssätt utarbetas för förebyggande och hantering av hoten. Genom detta säkerställs att organisationen klarar av att effektivt och ekonomiskt hantera en störningssituation och fortsätta med verksamheten i de kritiska funktionerna.

Utöver beredskapsplaneringen bör kommunerna utveckla ledningen i störningssituationer (också hur man larmar kommunernas nyckelpersoner) och inom olyckskommunikationen. Kommunens ledningsgrupp kan gärna öva ledning i störningssituationer minst en gång om året.

Räddningsverken stöder beredskapsplaneringen i en kommun som hör till räddningsområdet, om räddningsverket och kommunen har kommit överens om saken. Ett naturligt sammanhang för att avtala om saken är räddningsverkets servicenivåbeslut, som i regel fattas med fyra års mellanrum. De flesta räddningsverken har berett sitt gällande servicenivåbeslut under 2012 och 2013. Kommunförbundet rekommenderar parterna att avtala om stöd för kommunens beredskapsplanering åtminstone alltid i samband med att räddningsverket bereder servicenivåbeslutet.

Tilläggsuppgifter

Vesa-Pekka Tervo

Förnamn
Vesa-Pekka
Efternamn
Tervo
utvecklingschef för räddningsväsendet

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2353
Mobiltelefon
+358 40 719 7150
Ansvarsområden
  • räddningsväsendet
  • kommunernas beredskap
  • partnerskap mellan räddningsverken
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Tekniikka